รมว.คลัง ชี้ ‘วงเงิน คนละครึ่งเฟส5’ 800 บาท ถือว่าเหมาะสมแล้ว

รมว.คลัง ชี้ ‘วงเงิน คนละครึ่งเฟส5’ 800 บาท ถือว่าเหมาะสมแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า การกำหนด “วงเงิน” โครงการ คนละครึ่งเฟส5 อยู่ที่ 800 บาทนั้น ถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากกำลังซื้อได้กลับมา และเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว (2 ส.ค. 2565) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจง และยืนยันว่า “วงเงิน” โครงการ คนละครึ่งเฟส5 ที่มีการกำหนดให้อยู่ที่ 800 บาท/คน นั้นถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากในเวลานี้ เศรษฐกิจไทยเริ่มกำลังฟื้นตัว และกำลังการซื้อของผู้คนได้กลับมา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ได้อธิบายว่า วงเงินสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 5 จำนวน 800 บาท/คน นั้น นับว่าอยู่ในอัตราที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากในเวลานี้เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มทำการฟื้นตัว ประกอบกับกำลังซื้อเริ่มทยอยกลับมาแล้ว ทำให้ความจำเป็นในการช่วยเหลือนั้นต้องลดลงตามไปด้วย

ขณะที่ทางมาตรการช่วยลดค่าครองชีพจากราคาน้ำมัน และราคาสินค้าที่ปรับสูงนั้น นายอาคมก็ได้กล่าวว่า ตอนนี้รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องของค่าไฟฟ้า ค่าแก๊สหุงต้มแอลพีจี และก๊าซเอ็มจีวี ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาดูแลเรื่องราคาสินค้าอีกด้วย

ทวนอีกครั้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2565 ได้กี่บาท บัตรคนจนวงเงินซื้อสินค้า ได้รับเงินเข้าสูงสุดเท่าไหร่ ถอนเป็นเงินสดและสะสมในรอบเดือนถัดไปได้ไหม มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กคำตอบที่นี่

ตอบข้อสงสัย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2565 ได้กี่บาท เข้ารอบแรกวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จำนวน 300 บาท/เดือน และกลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท จำนวน 200 บาท/เดือน

ใครบ้างมีสิทธิได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหากได้รับเงินเข้าแล้วสามารถถอนเป็นเงินสดแล้วสะสมในเดือนถัดไปได้หรือไม่ อ่านรายละเอียดเงินบัตรคนจนได้เท่าไหร่กี่บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายค่าอะไรได้บ้าง ที่นี่

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม ได้กี่บาท วงเงินซื้อสินค้า เช็กเงื่อนไขล่าสุด

สำหรับวงเงินซื้อสินค้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้ ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 300บาทต่อเดือน และกลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อเดือน

เป็นวงเงินซื้อสินค้า ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม และค่าใช้จ่ายสำหรับใช้บริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถบขส. ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS MRT ARL และรถประจำทาง ขสมก. ได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน 1,900 บาทต่อเดือนต่อคน มีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

1 ส.ค.65 เช็กค่าก๊าซหุงต้มขึ้นราคาเป็น 393 บาท

เช็กล่าสุด ค่าก๊าซหุงต้ม (LPG) วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กบง. ปรับราคาถังแก๊สกิโลกรัมละ 1 บาท ทำให้ก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. มีราคาเพิ่มขึ้น 15 บาท จากเดิมราคา 378 บาท เป็นราคา 393 บาท

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กบง. ได้มีมติทยอยปรับราคาค่าก๊าซหุงต้มแอลพีจี (LPG) เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565 เพื่อลดผลกระทบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาดิ่งลงในปัจจุบัน

สาเหตุราคาค่าก๊าซหุงต้มปรับราคา 15 บาท (ขนาดถัง 15 กก.) จากเดิม 378 บาท เป็นราคา 393 บาท มาจากการที่บัญชีน้ำมันยังติดลบ 75,573 ล้านบาท บัญชีก๊าซแอลพีจีติดลบ 39,472 ล้านบาท ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลมรวมกัน 115,045 ล้านบาท นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าราคาค่าก๊าซหุงต้มจะเพิ่มขึ้นอีกจากเดิมในเดือนสิงหาคม 393 บาทต่อถัง 15 กก. จะปรับสูงถึง 408 บาทต่อถัง 15 กก. เลยทีเดียว เรียกว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบ ใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็นอันดับแรกก่อน

นอกจากนี้ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 1,900 บาท วงเงินซื้อสินค้าค่าก๊าซหุงต้ม ค่ารถโดยสารสาะารณะ โดยมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เช็กเงื่อนไขที่นี่

ในวันจันทร์ที่จ 1 สิงหาคม 2565 ได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคือ วงเงินสำหรับซื้อสินค้าค่าก๊าซหุงต้ม ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้รับสูงสุดไม่เกิน 1,900 บาทต่อคนต่อเดือน โดยประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้

– กลุ่มผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท จะได้รับวงเงินซื้อสินค้า 200 บาท/เดือน.

– บุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับวงเงินซื้อสินค้า 300 บาท/เดือน.

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท/3 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2565).

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางบริการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และขสมก. 500 บาทต่อเดือน.

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า